No text

Ethem Baymak zgjedhet piktor i vitit

E Premte 25 Janar 2013 09:19

Juria e veçantë e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit që tradicionalisht zgjedh më të dalluarit e vitit në sferën e kulturës dhe të sportit, këtë vit ka vendosur që për piktor të vitit të zgjedh, krijuesin Ethem Baymak.

Gjatë vitit 2012 piktori Baymak ka marrë pjesë në shumë takime ndërkombëtare të piktorëve, ku ka përfaqësuar Kosovën dhe në disa prej tyre është shpërblyer me çmime dhe mirënjohje. Në ekspozitat personale ai ka paraqitur veprat që dëshmojnë për trashëgiminë osmane që është në zhdukje e sipër dhe me vetmohim mundohet që këtë pasuri ta bart te gjeneratat e ardhshme, derisa në vitin 2013 ka paralajmëruar pjesëmarrjen në ekspozitat në SHBA dhe Brazil. 

 

No text