No text

Kursi për qëndisje me tel zgjon interesim në Mamushë

E Premte 4 Shtator 2015 09:35

Me mbështetjen e Komunës së Karabük-ut, dhe në bashkëpunim të Komunës së Mamushës me shoqatën e solidaritetit të biznesit po realizohet projekti, i cili aftëson gratë e Prizren dhe Mamushës për qëndisje me tel.

Ky artizanat është mjaft i njohur dhe përhapur në pjesën perëndimore të Detit të Zi.

Deri më tani janë rreth 40 vijuese të kursit në Prizren dhe Mamushë.

Kursi do të përmbyllet me 8 shtator dhe vijueset do të pajisen me certikata përkatëse.

 

No text