No text

Regjistrimi në degën Gjuhë dhe Letërsi Turke deri më 17 shtator

E Hënë 7 Shtator 2015 20:1

Në degën e Gjuhës dhe Letërsisë Turke të Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prishtinës do të pranohen 33 studentë me provim pranues.

Regjistrimi për të marrë pjesë në provimin pranues nis nga data 3 shtator dhe vazhdon deri më 17 shtator të këtij viti.

Provimi pranues do të mbahet më 18 shtator, ndërsa rezultati shpallet më 25 shtator. 

Kandidatët që pranohen do të mund të regjistrohen më 26 shtator.


Për më shumë informata mund të vizitoni ueb faqe e UP-së: www.uni-pr.edu 

No text