No text

Kontakti

Shoqata Intelektuale dhe Mediale Kosovahaber

Adresa:
Redakcioni Kosovahaber 
Rr. Emin Pasha No: 9
20000  Prizren, KOSOVA
[email protected]
+381 29 23 23 23
Lajmet e publikuara nga redaksia e Kosovahaber-it përgatiten nga shërbimi i lajmeve të agjencisë

Redaktor i lajmeve
Raif Kırkul
+377 44 136 769
[email protected]


Reklama
[email protected]
+377 45 425 687


Numri Xhirollogarisë

 
Beneficiary Bank              BKT - BANKA KOMBETARE TREGTARE - KOSOVA

Swift Code /BIC              NCBAXKPR
Beneficiary Name             SHIM KOSOVAHABER
Beneficiary Account         1910868319031179 9(EUR)
IBAN                              XK051910868310931179
Beneficiary Address         Emin Pasa nr. 5 - PRIZREN