No text

Kurti ve Hoti Hükümetlerinin İhmalleri, Ülkeyi Çıkmaza Sürüklüyor

Perşembe 1 Ekım 2020 20:8

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkanı Kadri Veseli, ülkemizde gayri safi yurtiçi hasılanın büyük düşüşü nedeniyle bundan önceki Kurti ve  işbaşındaki Hoti Hükümeti’ni suçladı.

İstatistik Ajansı tarafından geçenlerde yayımlanan verilere göre, gayri safi yurtiçi hasıla geçen yılın eş dönemine kıyasen bu yılın son çeyreğinde 9.28% oranında bir düşüş kaydetti.

PDK Başkanı Kadri Veseli, ülke ekonomisine ihmal nedeniyle verilen bu büyük zarardan Kurti ve Hoti’nin yönetiminde son iki hükümeti suçladı.

Veseli, en çok zarar gören ekonomik faaliyetlerin inşaat, ticaret, turizm ve gastronomi olduğuna için PDK'nın en çok ilgiyi bu alanlara çektiğini söyledi.

Veseli bir kez daha Hükümet’e, ekonominin çöküşün eşiğinde olduğu koşullarda, ülke çıkarları uğruna, tüm parti ve ticaret odaları ile bir araya gelerek birlikte ekonomimizin karşı karşıya kaldığı durum ve riskleri ciddiye alan sürdürülebilir bir kanunu çıkarmaya çağrıda bulundu.

 

No text