No text

Hükümet, Tasarrufları ve 47.6 Milyonun Yeniden Tahsisini Onadı

Perşembe 26 Kasım 2020 14:47

Hükümet, 2020 bütçe kuruluşlarının harcama kategorilerinde tasarruf, tahsis ve uyum konusundaki kararını onadı.

47.621.459,91 Euro tasarruf edildi ve tüm bu tasarruflar bütçe kuruluşlarına yeniden dağıtıldı.

Karar, Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hükümet’in İçtüzüğü ve diğer tüzüklerin öngördüğü tüm usul aşamalarını geçmesinden sonra onandı.

Teklifte, bu kararın onanması için gerekli tüm veri ve bilgilerin içeriği ile tüm belgeler incelendi.

Teklif aynı zamanda Hükümet Programı ile uyumludur ve yasal süreler dahilindedir.

Teklif bundan başka bütçe organizasyonlarının harcama kategorilerinde tasarruf, tahsis ve uyum konusunda istişarelerin yapıldığı ilgili tüm bakanlıklar, kurumlar ve ofislerle de uyumlu hale getirilmiştir.
 

No text