No text

Sırbistan, Her Zaman Kosova’da Özelleştirmeyi Engellemeye Çalıştı

Pazartesi 26 Ekım 2020 11:18


Kosova’da özelleştirme süreciyle ilgili Meclisin Soruşturma Komisyonunda bugün Kosova Özelleştirme Ajansı  eski müdür yardımcısı Ahmet Shala  bu süreçle ilgili ayrıntılı konuştu.

Shala, “ 2002’den 2007 yılına kadar özelleştirme sürecinin bölümüydüm. Benim işe alınmam  açık konkur ile yapılmıştır. Avrupa Birliğinin çalışanıydım  ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyordum. Özelleştirme süreçlerinin hepsi eleştirilmiştir, maalesef hiçbiri tasarlandıkları hedefe ulaşmamıştır. Özelleştirme süreci siyasi ve yasal koşullara uyarlanmıştır. Süreç olarak sahip olunan eleştirilere rağmen benim borada bulunduğum dönemden bahsediyorum, en şeffaf ve  manipülasyonsuzdu” şeklinde konuştu.  

Shala, uluslararası anlaşmazlığın  baş etmeni Sırbistan olduğunu  söyleyerek, Sırbistan’ın bugün de Kosova için söylediği gibi şirketlerin de kendisine ait olduğunu devamlı söylediğini, ancak  uluslararası dostların angajeliği sayesiyle  2002 yılında özelleştirmeye başlamayı başardıklarını ileri sürdü.
 

No text