No text

Kamu Yönetimi Reformları Son Safhasına Girdi

Cuma 6 Temmuz 2018 14:28

Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı, kamu yönetimi reformlarını yoğun şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla ilgili Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile söyleşide bulunduk.


Mahir Yağcılar: Atletizm terimiyle veya spor terimiyle denilirse maratonun son yüz metresindeyiz . Hemen hemen sonuna yaklaştık, uzun soluklu bir işti. Yıllardır, birkaç dönem, bütün bilgiler toplanıldı, araştırmalar ve çalışmalar yapıldı. Avrupa birliği ve diğer ortaklarımız ve de uluslararası örgütlerin desteği ile bu çalışmaları yaptık. Artık ortaya yasalar teklifleri çıktı. Bunları da aleni bir tartışmaya açtık. Çünkü bu yaslar devletin işlevini etkilediği kadar aynı şekilde vatandaşlarımızı da etkilemektedir. Ama bu demek değil ki herkesin görüşü bu kanunlarda yer alacaktır,  çünkü kanunların belli bir işlevselliği var ve Anayasa’ya dayalı olması gerekmektedir. Son hallerini oluşturup Hükümet’e sevk edeceğiz, Hükümet tartışmalardan sonra da parlamentoya sevk edecektir ve parlamento da tartıştıktan sonra son halini alacak ve Cumhurbaşkanı imzasıyla geçerli bir kanun halini almış olacaktır. Bazı konuları görüşmeye devam ediyoruz, geçen hafta çok sayıda sendikalar ve bazı diğer belediyelerde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Amacımız, kanunların daha işlevsel olması ve daha kaliteli hizmet verilmesi.

Neden reformların uygulanmasında zorluklarla karşı karşıya geliniyor?

Mahir Yağcılar:Reformların en büyük sıkıntısı,  yeniliği kabul ettirmek. Değişiklik yapmak çok zor oluyor, her çalışan veya her kişi çalışmalarını ilk gün gibi sürdürmek arzusunda oluyor. Her zaman böyle… Bu başlangıçta bir tavır gibi gözüküyor, ama bizim görevimiz değişiklikleri hayata geçirmek. Eğer Avrupa birliğinde yer almak istiyorsak,  eğer devletin daha işlevsel olmasını istiyorsak, eğer vatandaşlara daha iyi hizmet istiyorsak o zaman bu ve bu gibi yasların kabul edilmesi gerekiyor.  Bu da, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nda ve diğer stratejik evraklarda üzerimize aldığımız bir yükümlülüktür ve bu yükümlüğü de yerine getirmemiz gerekir. Bu ne anlama gelir: gelecekte Kosova Avrupa Birliği bünyesinde yer almak isteğinde olacaktır ve bu olasılığı gerçekleştirmek için böyle kanunlara ihtiyacımız vardır.


Kamu yönetimi reformları sözkonusu olunca Maaşlar Kanunu en fazla kamuoyunun ilgisini çekti. Özellikle de Hükümet yetkililerin maaş artışı gündemden hala düşmüyor. Siz, Hükümet yetkililerinin maaş artışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mahir Yağcılar: Hepimiz bir ücret karşılığında çalışıyoruz. Bu ücret, hayat gereksinimlerimizi karşılama seviyesinde olmalı. Sonra da iş alanları arasında eşit olmalı. Bundan sonra da maaşlar bölge ülkeler arasında kıyaslanmalı. Kosova’nın belli bir bütçe kapasitesine göre, mevcut ve diğer devlet tecrübelerine dayanarak dengeler gözetilerek bir yasa hazırlandı. Bu yasa tasarısı ilgili taraflarla görüşülüyor. Yasa, Hükümet’in ve tüm diğer kararları bir yana bırakacak ve maaşlar yasa ile öngörüldüğü şekilde verilecektir. Yasa ile kimsenin maaşını azaltmak niyetinde değiliz, hatta tüm kamu çalışanların maaşlarının artmasını amaçlıyoruz. Ancak bu da bütçe kapasitesine bağlı olacaktır.

Yasaların ne zaman yürürlüğe girmesini bekliyorsunuz?

Mahir Yağcılar: Yasaların kabul edilmesi ve uygulanmasına en az 6 ay kadar ihtiyaç duyulacak. Gelecek yılın ilk aylarında tamamıyla uygulanmaya başlamasını bekliyoruz. Bu yasalar kabul edilirse ve yürürlüğe girerse, reformlar Avrupa Birliği tarafından 23 milyon Avro ile desteklenecektir. 

No text