No text

Haklarımızı Daha İyi Kullanmak İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz

Cumartesi 10 Kasım 2018 13:17

Geçenlerde Kosova Türk Dernekler Federasyonu Seçimli Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Federasyonun Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi organlarının seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kosova Türk Dernekler Federasyonu başkanı görevine Tahir Luma seçildi.
Kosova Türk Dernekler Federasyonu Başkanı Tahir Luma ile federasyon amaç ve hedeflerini konuştuk.
Söyleşimizin başında ilk önce Kosova Türk Dernekler Federasyonu kuruluşu sürecinden kısaca bilgi vermesini rica ettik.

Tahir Luma: 29.09.2018 tarihinde Doğru Yol TKSD binasında Kosova Türk Dernekler Federasyonu Seçimli Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Divan Kurulu’nun yürüttüğü toplantıda Federasyonun Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin kurulu gibi organlarının seçimi yapıldı. Yapılan seçimde 9 kişilik yönetim kurulunun, 3 Kişilik disiplin kurulunun ve 3 Kişilik Denetim Kurulunun aşağıdaki derneklerin temsilcilerinden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Seçilen yeni Yönetim Kurulunun 12.10.2018 tarihinde Filizler ATKSD binasında gerçekleştirilen ilk toplantısında Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunda yer alan dernekler yazılı şekilde dernekleri temsil edecek kişileri resmi olarak bildirdikten sonra başkan seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Kosova Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı görevine seçildim.

Yeni kurulan federasyonda sadece Prizren’den derneklerin yer alması gerekçesiyle en fazla tepki ismindeki Kosova’ya geldi. Bunun aşılması için neler yapılmalı?

Tahir Luma
: Federasyon, Kosova kapsamlı olması düşünülmüştür. Benim bildiğim kadar, Prizren dışından Kosova genelinde derneklere de katılım için davetiye gönderilmiştir. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek ve en kısa zamanda Priştine, Mitroviça, Vuçitırın, Mamuşa ve Gilan’dan Türk derneklerimizi de federasyonda görmek istiyoruz. Çünkü bunu hem istiyoruz ve hem de gereklidir. Federasyon Prizren’de kuruldu diye sadece Prizren ile sınırlı kalmayacak. Federasyonumuz siyaset dışında eğitim, bilim, kültür-sanat alanlarında etkinlik sürdüreceği için Kosova’nın her yerinden Türk derneklerin federasyona katılımı için çaba harcayacağız.


Kuruluş aşamasında ikinci en çok ileri sürülen eleştiri federasyonun siyasetçilerin himayesinde kurulduğu oldu?


Tahir Luma
: Siyasetçilerimiz doğal olarak öncüllük yapacak. Federasyonun kuruluşunda da bir iki toplantıya siyasilerimiz öncüllük yapmış. Ben o ilk toplantılara katılmadım, çünkü dernek başkanları katılıyordu. Evet, milletvekillerimiz böyle bir girişimde bulunmuş. Girişimi iyi niyetle başlatmışlar ve iş federasyon kurulmasına kadar geldi. Federasyonun kurulması 8 yıl önce de denenmişti. Kısmet bugüneymiş. Şu anda en çok gereken yapıcı bir yaklaşımdır. Çünkü ne bir yerimiz ve ne de bu federasyonda maddi çıkar var. Sağlıklı bir girişim olarak görüyorum. Federasyon çalışmalarına siyasilerin kesinlikle karışmayacağını, fakat kesinlikle de sıkı işbirliği içinde olacağımız ve desteklerini esirgemeyeceği inancındayım.

Dernekler Federasyonu amacı nedir? Bir araya gelmeye neden ihtiyaç duyuldu?


Tahir Luma
: İhtiyaç 20 yıl önce duyulmuştu. Derneklerimiz bir araya gelmeye daha önce de denemişti. Bütün toplumlarda böyle girişimler vardır, bizde de buna bir gereksinim vardır. Bugüne kadar kullanamadığımız hakları daha örgütlü bir şekilde kullanmak ve bu haklardan yararlanmak amacıyla federasyon kuruldu. Türk Toplumunun var olmasının ve ilerlemesinin bir yoludur. Bu yolu ilerideki dönemde bir araya gelerek çizeceğiz. Birlikte hareket ederek başaracağımıza inanıyorum.

Dernek başkanlığı ve diğer görevlerde bulundunuz. Kosova Türk Dernekler Federasyonu Başkanı görevi oldukça zor bir görev, kabul etmenizin sebebi nedir?


Tahir Luma: Yeni bir oluşumun başına geçmek zor biliyorum. Şahsen, federasyonun bir bütçesi, bir mekanı olmaması bana cazip geldi ve belki de görevi kabul etmemin en büyük sebebi. Federasyon olarak Prizren ve Türklerin yaşadığı yerleşim yerlerinde kültür merkezlerin açılmasına önayak olmak düşüyor. Derneklerin bir araya gelmesiyle topluma katkıda bulunmak amacına daha kolay ulaşacağımıza inanıyorum.

Henüz Federasyona üye olmayanlara mesajınız nedir?


Tahir Luma: Kosova Türk Dernekler Federasyonu herkese açıktır. Herkesin federasyona katılmak hakkı var ve aynı zamanda görevidir. Topluma faydalı olmak için bir araya gelerek zoru başarmamız gerekiyor. 

 

No text