No text

Petkoviç, AGİT Şefi ile Kosova’yı Görüştü

Pazartesi 26 Ekım 2020 13:50


Sırbistan Hükümetinde Kosova Ofisi yeni Müdürü Petar  Petkoviç,  bugün AGİT’in Kosova Misyonu Şefi Jan Brathuu ile görüştü.

Bu  vesileyle Petkoviç,  uluslararası örgüt ve kurumların sahada  “Sırplara ve Arnavut olmayanlara yapılan saldırıların artık tolere edilmeyeceği” sosyal bir ortamın yaratılmasında önemli bir görevleri olduğunu belirtti.

Petkoviç,  AGİT’in Kosova Misyonunun  hukuk devletinin işlevsel olmasında  ve  tüm vatandaşlar için güvenli bir ortamın sağlanmasında önemli rolü olduğunu belirtti.
 

No text