No text

Üç Uluslararası Anlaşma Meclis’ten Geçmedi

Cuma 27 Kasım 2020 17:6


Toplantı yeter sayısının yokluğu nedeniyle Meclis üç uluslararası anlaşmayı onayamadı.

Uluslararası anlaşmalar için milletvekillerinin oylarının 2 / 3'sinin gerekli olduğu için, sadece 52 milletvekilinin oylamaya katılmasından dolayı, uluslararası anlaşmalar Meclis’ten onay alamadı.

Meclis’ten ayrıca, Kosova Cumhuriyeti ile Uluslararası Kalkınma Birliği arasında programın finansmanı – suyun temini için fırsatların geliştirilmesi ve teşviki – anlaşmanın onanmasına ait Kanun Tasarısı da geçemedi.

Ayrıca bugünkü oturumda, Kosova ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki hayati altyapı acil likidite Kredisi Anlaşması’nın onanmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Gilan'da Atık Su Tesisi Projesi için Kosova Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki Mali Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin Kanun Tasarısı da oylanamadı.
 

No text