No text

Jonuz

Utorak 23 August 2011 10:47


[email protected]

Danas sam prvi put na stranicama kosovahaber i mogu da vam kažem da mise svidža . voleo bih da sam na bilo koji naçin ukljuçen
u objavljivanju dogadžaja sa podruçja gde žvim  a to je gora, restelica.

No text